Nyheter

Lekplatserna klara!

Lekplatserna har rustats upp och fått nya lekredskap vilket är mycket uppskattat av de små och deras omgivning. Att det är olika på Södra och Norra gården är särskilt uppskattat.…

Boka gymmet så ofta du vill!

När du är klar med ett pass i motionsrummet på norra gården kan du genast boka nästa så många gånger du vill under veckan. Gymmet har 2 nya träningsmaskiner som…

Besök expeditionen i Torpet onsdagar kl 17-19

Vår nya förvaltare Kjell Ekholm kommer att sitta på expeditionen på onsdagar kl 17.00-19.00 (telefon vx 010-303 27 00). OBS! Som i alla andra sammanhang gäller det att hålla avstånd…

Alla byggen – staket, redskapsbod, trädäck mm – måste först godkännas av styrelsen.

Bygglovet är på gång nu och vi hoppas att kommunen snart ger klartecken till att bygga uteplatser! Fram tills detta är helt klart får ingen i föreningen bygga. Det är…

Hundbajs och trädgårdsavfall

Det förekommer en del hundbajs på föreningens gemensamma grönytor, ofta i anslutning till bostäderna. Detta ställer till problem för personalen när de klipper och trimmar gräset. Hundbajs ska naturligtvis plockas…

Träd och buskar får högst nå nederkanten på andra våningens fönster!

Boende med trädgård erbjuds nu hjälp att ta ner stora buskar och träd i samband med att HSB gör det på föreningens gemensamma mark. Kostnad ca 3.000 kr och gratis…

Säkra upp din rätt att använda trädgården!

Alla boende med en grönyta i anslutning till sin bostad ska skriva under ett avtal om rätten att utnyttja denna. Avtalet ger de boende rätt att använda grönytan trots att…

Nytt låssystem

Styrelsen tittar på ett nytt låssystem till föreningen då nuvarande nyckelsystem är 22 år gammalt. Då våra gamla nycklar till bostäderna också går till gemensamma ytor som källare, cykelförråd, miljöbodar…

Byte av reglerutrustning v25

Den gamla styr- och reglerutrustningen för vattenförsörjningen byttes ut vecka 25. Arbetet är nu avslutat. Förhoppningsvis kan vi märka någon skillnad på hur snabbt varmvattnet kommer i våra kranar!

Hyresavgiften för Torpet tas bort

Styrelsen har tagit beslut om att ta bort den nuvarande hyresavgiften för Torpet. Dock krävs det fortfarande att ett avtal skrivs under innan lokalen lånas ut. Som framgår av avtalet…

Rabatt på avgiften för övernattningsrummet

Övernattningsrummet kostar 200 kr per dygn att hyra. Den som hyr det under en hel vecka får 400 kr i rabatt och betalar nu endast 1000 kr enligt beslut på…

Bevaka din elförbrukning hos Ecoguard!

Ha koll på din elförbrukning via Ecoguards hemsida https://insight.ecoguard.se. Kontakta Helen via epost helen@brflunden.net om du saknar inloggningsuppgifter. Manual för hur man loggar in och navigerar hos Ecoguard finns på…

Hjärtstartare – för att rädda liv!

Viktigt att du vet var våra hjärtstartare finns då någon behöver hjälp! De ger automatiskt instruktioner när man startar dem. De finns i våra två källare i anslutning till bokningstavlorna…

HLR utbildningen var mycket uppskattad

Utbildningen i hjärt- och lunglivräddning (HLR) som genomfördes 24 oktober 2019 var mycket uppskattad. Kunde du inte detta datum men är intresserad av att styrelsen anordnar ett liknande tillfälle igen,…

Nytt avtal om pool i trädgården

Vi tycker att det är viktigt att du som boende trivs och mår bra i föreningen och har därför upprättat ett avtal som gör det möjligt för den som vill…