Nyheter

Träd och buskar får högst nå nederkanten på andra våningens fönster!

Boende med trädgård erbjuds nu hjälp att ta ner stora buskar och träd i samband med att HSB gör det på föreningens gemensamma mark. Kostnad ca 3.000 kr och gratis…

Förlorade nycklar hos föreningens ordförande

Förlorade nycklar har inlämnats till föreningens ordförande. Kontakta annie@brflunden.net med en beskrivning av nycklarna för att få tillbaka dem.

Stäng av elementen!

Flera boende på södra gården har fått extremt varma element nu i sommarvärmen. Vi bytte styrutrustningen i förra veckan så det är bra om ni kontaktar HSB felanmälan om saken…

Säkra upp din rätt att använda trädgården!

Alla boende med en grönyta i anslutning till sin bostad ska skriva under ett avtal om rätten att utnyttja denna. Avtalet ger de boende rätt att använda grönytan trots att…

Lekplatserna förnyas

Lekplatsernas anpassning till nya EU-regler är färdiga. Några av de gamla leksakerna kommer att bytas ut mot nya från Hags. Så snart entreprenörerna har möjlighet kommer detta arbete påbörjas. Vi…