Hjärtstartare – för att rädda liv! 16 januari, 2020

Viktigt att du vet var våra hjärtstartare finns då någon behöver hjälp! De ger automatiskt instruktioner när man startar dem. De finns i våra två källare i anslutning till bokningstavlorna – se var på vår karta över området här! Husen med hjärtstartare är märkta med hjärtan.
OBS! Kom ihåg att ta med låsbrickan/taggen för att öppna källaren!

Det går att använda hjärtstartare även om du inte har gått utbildning, de automatiska instruktionerna ger bra vägledning. Det underlättar dock att ha fått en genomgång i hjärt-lungräddning. Hör av dig till annie@brflunden.net om du är intresserad av att styrelsen anordnar en sådan utbildning. Skriv HLR i ämnesfältet på mailet. När vi har tillräckligt många intresserade anordnar vi en kurs i Torpet.

Låt inte barn leka med hjärtstartare! Fungerande utrustning på plats kan utgöra skillnaden mellan liv och död!