Pege med flera hjälper dig! 3 juli, 2023

Vår vicevärd Simon Svedling finns tillgänglig på Torpets expedition Mandelstensvägen 19 onsdagar klockan 17.00-19.00. Han kan hjälpa dig med frågor rörande nycklar, blanketter, uthyrning av Torpet och övernattningsrummet, taggar, uttag ur inre fond, utdelning av material och allmänna boendefrågor om hur du går tillväga, får tag i saker osv. Hon nås också via telefon 010-3032807 under expeditionstid.

Vår förvaltare Per-Gunnar Tolsheden, kallad Pege, kan hjälpa dig med övriga frågor rörande ditt boende och fastigheterna. Han hanterar också inkomna ansökningar och frågor om att bygga och renovera. Du kan nå Pege vardagar kl. 8:00–17.00 via telefon 010-3032824 och epost per-gunnar.tolsheden@hsb.se. Förvaltare nås även via 07orebroforvaltare@hsb.se  då Pege inte är på plats.

Samtliga ärenden förutom strömavbrott ska i första hand tas med vicevärd eller förvaltare om inget annat angetts. Om du inte får tag i Pege kan du ringa till HSBs växel på telefon 010-3032700.

Vid strömavbrott skall du i första hand lösa problemet själv, se instruktioner här! I andra hand kontaktar du styrelsen via telefon 0700-555604. Om du inte får svar – lämna ett SMS! OBS! Om du ringer Felanmälan om strömavbrott får du själv betala för utryckningen!

Felanmälan samt frågor gällande avier, avgifter eller fakturor hänvisas till HSBs växel 010-3032700.

HSB ombesörjer hyra av garage, carport, parkeringsplatser och förråd. Du kan även själv ställa dig i kö för dessa via HSBs hemsida https://www.hsb.se/malardalarna/ där man loggar in med mobilt bankID. Klicka i tur och ordning på rubrikerna Mina sidor – Min bostad – Mina köer. Där kan du se de lediga objekten och anmäla dig till kön.

Om du vill komma i kontakt med styrelsen direkt kan du nå oss via telefon 0700-555604. Det är inte en jourtelefon, lämna ett SMS om du inte får omedelbart svar. Vi svarar eller ringer upp igen så snart vi har möjlighet. Det går även att skicka epost till styrelsen@brflunden.net.

Vi som sitter i styrelsen är invalda via föreningsstämman som hålls en gång per år. Vi har styrelsemöte en gång i månaden och där behandlar vi frågor från er medlemmar, offerter, ekonomi och tar beslut om hur föreningen ska förvaltas. Skrivelser till styrelsen ska inkomma senast en vecka före nästkommande styrelsemöte.