VID ELAVBROTT 21 februari, 2022

OBS! Om du ringer HSB jouren får du själv betala kostnaden för utryckningen!

Vid elavbrott i din lägenhet är det viktigt att du gör så här:

1) Kolla eltavlan vid ytterdörren; alla strömbrytarna skall peka uppåt. Slå på den strömbrytare som pekar nedåt. Om den genast slår av igen har du kortslutning någonstans i lägenheten. Du måste då själv åtgärda felet. Det kan vara en lampa eller annan elektrisk apparat som gått sönder. Dra ut sladden till apparaten ur eluttaget och prova slå på strömbrytaren på eltavlan igen.

2) Ring till styrelsen tel 0700-555604 för att få hjälp med fel i elcentralen i cykelrummet. Lämna ett SMS-meddelande om du inte får svar direkt!