Vi har skyddsrum! 10 februari, 2024

Känner du oro och har frågor om kris och krig? Undrar du var ditt närmaste skyddsrum ligger? Vi har två stora skyddsrum i föreningens källare:

  • Norra gården (Mandelstensvägen 101-107)
  • Södra gården (Mandelstensvägen 49 – 55)

Skyddsrummen används idag som förråd vilket är okej enligt reglerna. Skulle skyddsrummen däremot behöva tas i bruk kommer man att ha 48 timmar på sig att tömma de förråd som finns där. Allt i förråden måste då bort för att man ska kunna inreda skyddsrummen med det material som ska finnas för överlevnad. Basmaterialet finns redan tillgängligt i föreningens förråd. Skyddsrummen inspekteras regelbundet och vi ser till att allt är enligt regelboken.

På MSBs* hemsida www.msb.se finns bra information. Där kan du även skicka efter broschyren Om krisen eller kriget kommer.

(*MSB = Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap)