Känner du oro p g a kriget i Ukraina? Vi har skyddsrum! 22 mars, 2022

Känner du oro och har frågor p g a det  som pågår i Ukraina?

På MSBs* hemsida www.msb.se finns bra information. Där kan du även skicka efter broschyren Om krisen eller kriget kommer.

 Undrar du var ditt närmaste skyddsrum ligger? Vi har två stora skyddsrum i föreningens källare (se karta här)

  • Norra gården (Mandelstensvägen 101-107)
  • Södra gården (Mandelstensvägen 49 – 55)

Skyddsrummen används idag som förråd vilket är okej enligt reglerna. Skulle skyddsrummen däremot behöva tas i bruk kommer man att ha 48 timmar på sig att tömma de förråd som finns där. Allt i förråden måste bort för att man ska kunna inreda skyddsrummen med det material som ska finnas för överlevnad.

Basmaterialet finns redan tillgängligt i föreningens förråd. Vi har påbörjat inventering och kommer att uppdatera material och se till att allt är enligt regelboken.

Styrelsen Brf Lunden

*MSB = Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap