Stöld, inbrott mm – Om du drabbas ring polisen! 6 juli, 2023

Under natten till 26 juni var det inbrott i sju husvagnar i vår förening. På Torpet finns ett upphittat fiskespö och i blomrummet i Gröna huset finns det en vit plaststol som hittats. Kontakta vicevärden/förvaltare för att få tillbaka detta. Det har också varit inbrott i en bil.

Om du drabbas – kontakta genast polisen! Telefon 114 14

Vid misstanke om att obehöriga rör sig i vårt område och utför olagliga handlingar – kontakta polisen, inte styrelsen. Styrelsen kan av säkerhetsskäl inte agera i sådana ärenden, det är polisens sak.