Stöld, inbrott mm – Om du drabbas ring polisen! 9 mars, 2024

Om du drabbas – kontakta genast polisen! Telefon 114 14

Vid misstanke om att obehöriga rör sig i vårt område och utför olagliga handlingar – kontakta polisen, inte styrelsen. Styrelsen kan av säkerhetsskäl inte agera i sådana ärenden, det är polisens sak.

Tänk på att aldrig konfrontera någon ensam!