Föreningsstämman 2024 15 juni, 2024

På årsstämman togs beslut om att utöka styrelsen till 8 personer. Med sluten omröstning valdes 4 nya medlemmar in i styrelsen, övriga valdes om.

Vi fick en ny valberedning på 2 personer.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

En motion yrkade på att styrelsen skall jobba vidare med ett förslag om att bygga nya cykelförråd i anslutning till bostadshusen. Styrelsen föreslog bifall till motionen men den röstades ned med utslagsrösten från ordföranden på årsstämman.

HSB har tagit fram nya normalstadgar med anledning av nya lagar för bostadsrättsföreningar. Årsstämman beslutade enhälligt att anta de nya stadgarna. Detta var det första beslutet av två som krävs för att de nya stadgarna skall träda i kraft.

58 personer, varav 45 röstberättigade medlemmar, kom till årsstämman och bjöds på smörgåstårta.

Se dokumenten från årsstämman här!