Nya blanketter för byggen och renoveringar 18 maj, 2021

Arbetet får inte påbörjas innan styrelsen har beslutat i ärendet! Skicka därför in ansökan och arbetsbeskrivning i god tid innan du börjar bygga eller renovera! 

Ifylld ansökan skall ha inkommit till styrelsen senast innan månadens styrelsemöte. Besked lämnas i regel inom en vecka efter styrelsemötet.

Ansökan skickas till styrelsen@brflunden.net eller lämnas i den låsta brevlådan på Torpet.

Vi har ett bygglov för hela föreningen som är giltigt fram till 2025-10-19. Det innebär att ansökan om att få bygga, renovera eller dylikt skall lämnas till styrelsen i stället för till kommunen och därmed tillkommer ingen kostnad för bygglovet i sig.

Nedan hittar du blanketter och info! Kontakta vår förvaltare vid frågor! Han nås via HSBs växel 010-3032700.

RENOVERA INNE

BYGGA – BYGGA OM UTE

OBS! Uteplatserna på framsidan och baksidan tillhör inte den boende. Marken ägs av föreningen. För att ha rätt att använda uteplatserna ska varje boende i markplan ha skrivit under ett avtal om nyttjanderätt.

Viktigt

  • Angränsande grannar skall vidtalas muntligt eller skriftligt om arbetet.
  • Dokumentation över installationer krävs, t ex foto och ritning.
  • Ändring av bärande väggar är förbjudet.
  • Uteplats eller annan tillbyggnad på föreningens mark fordrar att anvisningsritning följs. Mer information finns under menyn Renovera eller bygga / Uteplats och trädgårdsbod.
  • Inglasning av balkong eller loftgång fordrar att anvisningsritning följs. Mer information finns under menyn Renovera eller bygga / Inglasning av loftgång.
  • Våtrum – Ombyggnation och/eller renovering i våtrum samt förändringar i avlopps- eller vattenledningar inklusive golvbrunn. Mer information finns under menyn Renovera eller bygga / Våtrum.
  • Ändringar i befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten. Med detta avses bl.a. installation eller förflyttning av våtutrymme, kök eller toalett. Ändringar av elledningar omfattas dock inte av någon generell tillståndsplikt.
  • Annan väsentlig förändring av lägenheten. Detta kan t. ex. gälla om en lägenhets karaktärsdrag förändras (t.ex. genom en ändrad planlösning – som gör att lägenheten kan bli svår att avyttra). Även ändringar av elledningar kan kräva tillstånd enligt denna punkt om det är fråga om sådana ledningar som föreningen ansvarar för (dvs. ledningar som föreningen försett lägenheten med och som tjänar fler än en lägenhet).

Information om kvalitetskrav samt behörighets- och kompetenskrav finns att hämta från följande orgaisationer:
Elsäkerhetsverket 0550-85 100
GVK Svensk Våtrumskontroll 08-702 30 90
BBV Byggkeramikrådet 08-641 21 25
Säker Vatten AB 08-762 75 40