Ordningsregler

Här samlas information som reglerar föreningens och den enskilde medlemmens rättigheter och skyldigheter, för att vi ska kunna skapa en så trivsam gemensam miljö som möjligt.

Grillning

Kolgrill
På grund av brandrisken är användning av kolgrill förbjudet på loftgångar, balkonger, innergårdar, samt på framsidan av bostadshusen. Att grilla på föreningens gångar, platser för mattpiskning, lekplatser och gräsytor (undantaget Ängen) är också förbjudet.
Vill man använda kolgrill är man hänvisad till Ängen, eller för dem som som har en baksida så ska grillen placeras längst ut på tomten så långt från bostadshuset som möjligt.

Gasolgrill
Det är tillåtet att använda gasolgrill inom hela Brf Lunden. Största storlek på gasoltub är begränsad till modell P6. Notera att gasolgrillen måste vara försedd med lock.
Gasoltuben får inte förvaras i källarförråd, garage eller andra gemensamma ”stängda” utrymmen.

El-grill
Det är tillåtet att använda el-grill inom hela Brf Lunden. Notera att el-grillen måste vara kopplat till ett jordat eluttag. Grilla med försiktighet och tänk på grannarna.