Nyheter

Bygglovet är nu klart!

Bygglovet för 5 år framåt är nu klart! Det gäller tillbyggnad flerbostadshus, uterum och trädgårdsbodar samt fasadändring inglasning balkonger och loftgångar. Vår förvaltare Kjell återkommer med mer information om vad…

Asbest och renoveringar

I vissa av bostäderna kan det finnas kvar asbest från när bostaden byggdes, bland annat i golven/limmet under plastmattorna närmaste bottenplattan. Eventuellt kan det finnas asbest även i spackel och…

Sopsortering

Sopsorteringen är allas ansvar, alla som bor här är skyldiga att sopsortera. Se till att dörrarna till miljöbodarna (soprummen) stängs ordentligt efter er. Vi vill inte mata de otäcka råttorna…

Släpkärra och högtryckstvätt

Styrelsen håller på att installera en ny lösning för att boka släpkärra och högtryckstvätt. Detta för att ni boende lättare ska kunna boka dessa saker med kortare varsel och utan…

!! Råttor i området !!

Det finns en del råttor i området just nu. Vi vill därför veta om du har sett någon och i så fall var. Vår bekämpningsfirma Nomor behöver kunna göra sig…

Ta ner höga träd på uteplatsen!

Styrelsen kommer i slutet av oktober kontrollera samtliga uteplatser för att se att de sköts enligt de regler och stadgar som finns i föreningen. Är problemen inte åtgärdade vid denna…

Gödsel till din trädgård

I gröna huset på Ängen har föreningen en hel del brunnet hönsgödsel i form av pellets. Brunnet innebär att det inte innehåller några frön eller liknande. Detta kan användas för…

Radonmätning

Under oktober kommer vi påbörja utplacering av dosor för radonmätning i 116 bostäder. Detta innebär att HSB huvudsakligen kommer att behöva tillgång till alla bostäder på markplan och i våra…

Föreningen köper tätningslister åt alla

Tätningslister är något som varje boende själv har ansvar för och inget som styrelsen i normala fall tillhandahåller. Just nu arbetar vi dock med ett flertal energibesparingsfrågor. Vid senaste styrelsemötet…

Känner du dig störd av andra boenden?

Störningar är inte endast ljud och buller utan en störning är också kränkande beteende eller andra påtryckningar från grannar/boenden i området. Styrelsen har ett ansvar och en skyldighet enligt lag…

Saknar du din cykel?

Fredag 18/9 var det cykelrensning i området. HSB tog hand om alla cyklar ute och i cykelrummen som fortfarande hade märkbandet kvar. De kan återfås inom 3 månader, sedan skrotas…

Vredlås till nya postlådan

Vi har upptäckt att de nya postlådorna Berglund SL400 inte kan lämnas olåsta såvida man inte lämnar nyckeln i lådan. Det medför att större brev/paket inte delas ut av brevbäraren.…

Lekplatserna klara!

Lekplatserna har rustats upp och fått nya lekredskap vilket är mycket uppskattat av de små och deras omgivning. Att det är olika på Södra och Norra gården är särskilt uppskattat.…

Boka gymmet så ofta du vill!

När du är klar med ett pass i motionsrummet på norra gården kan du genast boka nästa så många gånger du vill under veckan. Gymmet har 2 nya träningsmaskiner som…

Besök expeditionen i Torpet onsdagar kl 17-19

Vår nya förvaltare Kjell Ekholm kommer att sitta på expeditionen på onsdagar kl 17.00-19.00 (telefon vx 010-303 27 00). OBS! Som i alla andra sammanhang gäller det att hålla avstånd…