Nyheter

Hjärtstartare – för att rädda liv!

Viktigt att du vet var våra hjärtstartare finns då någon behöver hjälp! De ger automatiskt instruktioner när man startar dem. De finns i våra två källare i anslutning till bokningstavlorna…

Hemsidan omarbetas

Nu finns karta för området under menyn Om föreningen. För att göra Brf Lundens hemsida mer aktuell och lättare att hitta i omarbetas den nu. Arbetet beräknas ta några veckor.…

Nu går det att nå bokningssystemet

Kommunikationen fungerar igen. Denna gång har supporten gjort mera djupgående förändringar så nu hoppas vi att det fungerar utan avbrott i fortsättningen.

Kontrollera att du har rätt förråd!

Du som bor i en trea på Mandelstensvägen har i vissa fall ett förråd i källaren som tillhör din bostad. Styrelsen har uppmärksammat att det skett förväxlingar mellan de olika…

HLR utbildningen var mycket uppskattad

Utbildningen i hjärt- och lunglivräddning (HLR) som genomfördes 24 oktober var mycket uppskattad. Kunde du inte detta datum men är intresserad av att styrelsen anordnar ett liknande tillfälle igen, skicka…