Nyheter

Släpkärran lagad – Nu måste vi ha koll!

Bokningen till släpkärran är öppnad igen. Endast boende eller medlem i vår förening får låna kärran och den får inte hyras ut eller lånas ut till andra! Den får endast…

Arbete på loftgångarna från må 17 juni

Häggströms Glas&Fog kommer att utföra fogrenovering på samtliga loftgångar med början måndag 17 juli samt fogrenovering på övriga husfasader. Därutöver kommer de att utföra plåtarbeten runt förrådsdörrarna på andra våningen.

Kön till extraförråd kortas av

Enligt de nya avtalsvillkoren för uthyrningsförråd är det endast tillåtet att hyra ett förråd per bostad. På senaste styrelsemötet togs beslut om att säga upp alla med flera extraförråd från…

Stöld, inbrott mm – Om du drabbas ring polisen!

Under natten till 26 juni var det inbrott i sju husvagnar i vår förening. På Torpet finns ett upphittat fiskespö och i blomrummet i Gröna huset finns det en vit…

Bygga eller renovera?

Gör ansökan till styrelsen i god tid! Arbetet får inte påbörjas innan det finns beslut i ärendet! Snabbaste sättet att få beslut är genom kontakt med vår förvaltare. Han har…

VID ELAVBROTT

OBS! Om du ringer HSB jouren får du själv betala kostnaden för utryckningen! Vid elavbrott i din lägenhet gör så här: 1) Kolla eltavlan vid ytterdörren; alla strömbrytarna skall peka uppåt.…

Jennie och Pege med flera hjälper dig!

Vår vicevärd Jennie finns tillgänglig på Torpets expedition Mandelstensvägen 19 onsdagar klockan 17.00-19.00. Hon kan hjälpa dig med frågor rörande nycklar, blanketter, uthyrning av Torpet och övernattningsrummet, taggar, uttag ur…

Årsstämman 12 juni 2023

Förslag om avgift för boendeparkering inkom i en motion. Motionen avslogs. Se motionen och styrelsens svar här! Årets föreningsstämma genomfördes hos vår systerförening Brf Tåget i deras samlingslokal Dolomiten. Se…

Bevaka din elförbrukning hos EcoGuard!

Ha koll på din elförbrukning via Ecoguards hemsida https://insight.ecoguard.se. Kontakta Lillemor via epost lillemor@brflunden.net om du saknar inloggningsuppgifter. Ange namn, adress och lägenhetsnummer. Vid inloggning använd ditt lägenhetsnummer som användarnamn,…

Lägre kostnad för att ladda elbilar

Med lägre elpriser sänks nu kostnaden för laddning av elbilar. Boende i föreningen får betala 3 kr/KWh med tagg och övriga får betala 5 kr/KWh med mobilapp. Ladda ner Opigos…

Billigare el

Styrelsen har granskat den faktiska elkostnaden från bytet av elleverantör och fram till nu. Vi har uppmärksammat att elen kostar mindre än vad det har budgeterats för. Eftersom vi nu…

Brevlådor – vredlås och bottenplatta

    Det finns låsvred att köpa till postlådorna. Låsvreden kan lämnas olåsta, till skillnad från originallåset som sitter på brevlådan och är därför smidigare under vinterhalvåret när låsen kan…

Känner du dig störd av andra boenden?

Störningar är inte endast ljud och buller utan en störning är också kränkande beteende eller andra påtryckningar från grannar / boenden i området. Styrelsen har ett ansvar och en skyldighet…

Skadedjur

Det har det återigen dykt upp råttor i garagen. Om du upptäcker att det varit råttor eller andra skadedjur inom förenings område ska du omedelbart kontakta skadedjursbekämparen nedan. Råttor i…

Ökade avgifter för 2023

Det rådande världsläget med ökad osäkerhet och inflation har nog inte undgått någon. Måndag 31 oktober hade Styrelsen det årliga budgetmötet tillsammans med vår ekonom från HSB MälarDalarna. Till mötet…