Nyheter

Gymmet stängt 20.30-22.00

Vi kommer att ljudisolera gymmet bättre med tjockare mattor under maskinerna och bättre ljuddämpning i taket. Innan detta är klart kommer sista träningstiden i gymmet att vara stängd varje kväll…

Vill du ha vredlås på din postlåda?

Om du önskar ett vredlås till din postlåda erbjuder vi just nu lås plus montering för endast 125 kr. Fördelen med ett vredlås är att postlådans stora lucka kan lämnas…

Expeditionen stängd p g a corona till 28 februari

Förvaltaren nås på telefon 010-303 28 07 vardagar kl 8:00 – 16.00 och onsdagar kl 17:00 – 19:00. E-post: 07forvaltare@hsb.se SKÄRPTA COVID-RESTRIKTIONER FÖRLÄNGS TILL 28 februari De skärpta allmänna råd…

Bevaka din elförbrukning hos Ecoguard!

Ha koll på din elförbrukning via Ecoguards hemsida https://insight.ecoguard.se. Kontakta Lillemor via epost lillemor@brflunden.net om du saknar inloggningsuppgifter. Manual för hur man loggar in och navigerar hos Ecoguard finns på…

Bygglovet är nu klart!

Bygglovet för 5 år framåt är nu klart! Det gäller tillbyggnad flerbostadshus, uterum och trädgårdsbodar samt fasadändring inglasning balkonger och loftgångar. Vår förvaltare Kjell återkommer med mer information om vad…

Asbest och renoveringar

I vissa av bostäderna kan det finnas kvar asbest från när bostaden byggdes, bland annat i golven/limmet under plastmattorna närmaste bottenplattan. Eventuellt kan det finnas asbest även i spackel och…

Sopsortering

Sopsorteringen är allas ansvar, alla som bor här är skyldiga att sopsortera. Se till att dörrarna till miljöbodarna (soprummen) stängs ordentligt efter er. Vi vill inte mata de otäcka råttorna…

Släpkärra och högtryckstvätt

Styrelsen håller på att installera en ny lösning för att boka släpkärra och högtryckstvätt. Detta för att ni boende lättare ska kunna boka dessa saker med kortare varsel och utan…

!! Råttor i området !!

Det finns en del råttor i området just nu. Vi vill därför veta om du har sett någon och i så fall var. Vår bekämpningsfirma Nomor behöver kunna göra sig…

Ta ner höga träd på uteplatsen!

Styrelsen kommer i slutet av oktober kontrollera samtliga uteplatser för att se att de sköts enligt de regler och stadgar som finns i föreningen. Är problemen inte åtgärdade vid denna…

Gödsel till din trädgård

I gröna huset på Ängen har föreningen en hel del brunnet hönsgödsel i form av pellets. Brunnet innebär att det inte innehåller några frön eller liknande. Detta kan användas för…

Radonmätning

Under oktober kommer vi påbörja utplacering av dosor för radonmätning i 116 bostäder. Detta innebär att HSB huvudsakligen kommer att behöva tillgång till alla bostäder på markplan och i våra…

Föreningen köper tätningslister åt alla

Tätningslister är något som varje boende själv har ansvar för och inget som styrelsen i normala fall tillhandahåller. Just nu arbetar vi dock med ett flertal energibesparingsfrågor. Vid senaste styrelsemötet…

Känner du dig störd av andra boenden?

Störningar är inte endast ljud och buller utan en störning är också kränkande beteende eller andra påtryckningar från grannar/boenden i området. Styrelsen har ett ansvar och en skyldighet enligt lag…

Saknar du din cykel?

Fredag 18/9 var det cykelrensning i området. HSB tog hand om alla cyklar ute och i cykelrummen som fortfarande hade märkbandet kvar. De kan återfås inom 3 månader, sedan skrotas…