Motioner till föreningens årsstämma senast 28 februari 11 februari, 2023

Om du önskar lämna in en motion till stämman ska den skriftligen lämnas till styrelsen senast den sista februari.

En motion är ett förslag som stämman – alla som kommer på mötet – fattar beslut om. Det är bra om motionen kort beskriver bakgrunden till förslaget samt innehåller en konkret beslutspunkt. Stämman kan ta beslut om det mesta rörande underhåll och föreningens utseende. Däremot kan stämman inte besluta kring t.ex. årsavgifter då detta ingår i styrelsen ansvarsområde. Stämman kan inte heller besluta i frågor som styrs av lagen, tex förbud mot andrahandsupplåtelser.