Medlem – vad innebär det?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening med syfte att tillhandahålla bostäder för sina medlemmar. Det innebär att man tillsammans med alla andra medlemmar i föreningen äger och ansvarar för de hus och gårdar som föreningen har. Även den gård som tillhör bostadsrätten ägs av vår förening men den förvaltas och nyttjas av ägaren till bostadsrätten.

Det innebär att man även har ansvar för att föreningen i sig fungerar! Föreningen består av av alla medlemmarna inklusive styrelse och valberedning. Utan behörig styrelse kan föreningen komma att tvångslikvideras av Bolagsverket, verksamheten avvecklas och bostäderna säljas! För att undvika detta är det viktigt att det finns medlemmar som ställer upp i styrelse och valberedning!

Valberedningens uppgift är att ta fram namn på medlemmar som är intresserade av styrelsearbete. Valberedning väljs på årsstämman.

På årsstämman väljs styrelsen som ansvarar för föreningens ekonomi och skötsel. Styrelsen består av ett antal ledamöter som träffas c:a en gång/månad eller mer. Vilka vi är och hur man kan nå oss finns här på föreningens hemsida. På föreningens årsstämma, som hålls i mitten av maj, behandlas val av styrelse, revisorer och valberedning, föreningens bokslut samt medlemmars motioner.

Årsredovisning
Styrelsen sammanställer efter varje verksamhetsår en årsredovisning som belyser verksamheten under det gångna året.

Medverka, påverka!
Du har möjlighet att påverka föreningens skötsel och därmed trivsel och det ekonomiska resultatet. I vardagslag gör du det enklast genom att ta kontakt med någon av styrelsemedlemmarna. Du kan även påverka genom att skriva motioner och rösta på den årliga föreningsstämman. Det går också bra att skriva ett par rader och lägga detta i föreningens brevlåda, det kallas då för en skrivelse och behandlas på nästkommande styrelsemöte.

Alla kostnader och utgifter som föreningen har fördelas ut på varje enskild bostadsrätt genom en avgift som fastställs av föreningens styrelse. Det finns med andra ord aldrig någon annan som betalar, utan alla kostnader och utgifter betalas gemensamt av oss medlemmar. Förutom detta ansvarar du för underhåll av din egen lägenhet.

Ju lägre kostnader och utgifter föreningen har, desto lägre avgift för respektive bostadsrätt och vice versa. Det är därför viktigt att vi medlemmar är aktsamma om vår gemensamma utrustning som tvättmaskiner, dörrar, buskar, träd, gungor, sandlådor osv. Ju mindre dessa saker behöver repareras eller bytas ut, desto lägre kostnader för föreningen och vi slipper onödiga avgiftshöjningar. Samma sak gäller för höga driftskostnader vad gäller el och vatten etc.

Naturligtvis ska vi också medverka till att varken vi eller våra vänner som besöker oss skräpar ned eller gör åverkan i våra hus eller ute på våra gårdar. Betrakta husen och gårdarna som dina egna – för det är faktiskt precis det de är.