Välkommen till Brf Lunden i Örebro!

Hej och välkommen till din bostadsrättsförening,

BRF Lunden !

 

Här kommer viktig information som ni behöver ta del av för att vet era rättigheter och skyldigheter (ordningsreglerna) som till exempel parkeringarna, renoveringar, sopsortering, gemensamma utrymmen mm.

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att ni är delägare av föreningen.

Vi har en styrelse som väljs demokratiskt på Stämman. Det kommer en kallelse /inbjudan till er en gång per år inför Stämmans årsmöte som äger rum i maj eller juni.

En gång i månaden kommer ett brev i er postlåda från styrelsen med aktuella nyheter och information.

Har ni åsikter eller idéer till styrelsen ska ni maila eller skriva brev till styrelsen (postlåda finns vid Torpet/kontoret). Vi måste ha er mail/brev en vecka innan kommande styrelsemötet och tar då med det i dagordningen. Ni får svar inom en vecka efter att ert ärende tagits upp.

 

På vår hemsida (brflunden.nu) finns all information.

Hittar ni inte det ni söker finns alla kontakter längre fram i detta utskick.

Varmt välkomna!

BRF Lunden styrelsen

Annie, Lillemor, Deivid, Monika, Gunilla och Helen