Varning för asbest vid renovering! 14 juli, 2021

Asbest kan orsaka cancer! Och det finns asbest i våra bostäder här i Lundby. Asbest är ofarligt så länge den är orörd. Dock avger asbest ett mycket farligt damm om man bearbetar materialet som t ex vid renovering. Om man andas in asbestfibrer kan man få allvarliga sjukliga förändringar, främst i andningsorganen.

Sanering av asbest måste göras av godkänd saneringsfirma. Mer information om asbest finns på Arbetsmiljöverkets hemsida. Asbest kan ligga kvar i luften under mycket lång tid och även sprida sig till omkringliggande lägenheter.

Vi vet inte exakt var i våra bostäder det finns asbest men vid renovering av vattenskador har det hittats i och under våra golv vilket visar att det kan finnas på många andra ställen i våra bostäder. Asbest kan finnas i t ex golvlim, golvmattor, golvplattor, kakelfogar, kakelfix, ventilationskanaler, rörkrökar, pluggar, fogar mm.

Tänk på att golvlim kan ligga i flera lager, det är inte ovanligt att gammalt asbesthaltigt lim ligger under nyare lim. Ska nytt golv läggas är det säkrast att lägga detta ovanpå det gamla golvet. Det går inte att se om det är asbest i golvet med blotta ögat utan ett godkänt företag behöver ta ett prov och skicka för analys.

När man sågar, borrar, slipar eller på annat sätt bearbetar eller river ner material som innehåller asbest frigörs en stor mängd asbesthaltigt damm. Dammet innehåller nål- eller trådformiga asbestfibrer som svävar i luften under mycket lång tid eftersom fibrerna är mycket lätta och tunna.

Sanering av asbest måste göras av godkänd saneringsfirma.