Släpkärran lagad – Nu måste vi ha koll! 10 oktober, 2023

Endast boende eller medlem i vår förening får låna kärran och den får inte hyras ut eller lånas ut till andra! Den får endast användas för personliga behov och inte i eget företag.

Styrelsen måste få veta vem som är ansvarig om det uppstår problem igen. Innan du lånar släpkärran måste du själv besikta den och fylla i den blankett som nu finns i garaget. Den som inte gör detta framöver kommer att stängas av från att hyra släpkärran. Du måste skriva in namn, adress och datum där och om kärran är okej före och efter lånet. Anmäl omedelbart fel till förvaltaren eller vår styrelsetelefon 0700-555 604. Lämna SMS om du inte får svar med detsamma!

Släpkärran skall rengöras före återlämnandet. Detta skall vara utfört och klart innan lånetiden slut.

OBS! Innan du kör iväg med släpkärran skall följande utföras:

1. Besikta kärran och fyll i blanketten enligt ovan.
2. Veva upp stödhjulet.
3. Ryck och känn på kulhandsken, så den sitter fast på dragkroken.
4. Se till att garaget blir ordentligt låst.

Läs alla villkoren för släpkärran i ordningsreglerna §12 här!