Mata inte fåglarna=råttorna! 23 januari, 2021

Det är inte tillåtet att mata fåglarna! Om du matar fåglarna så matar du i praktiken råttorna!

Det finns en del råttor i området just nu. Vi vill därför veta om du har sett någon och i så fall var. Vår bekämpningsfirma Anticimex behöver kunna göra sig en helhetsbild av situationen innan de går vidare.

Om du sett någon råtta skicka epost till styrelsen@brflunden.net eller sms/ring Annie på 0730707960 och berätta. Det är också viktigt att ni alltid kontaktar Anticimex själva om ni upptäcker skadedjur i eller utanför er bostad. Ju längre tid man väntar med att anmäla, ju större risk är det för omfattande skador på bostäder, fastighet och lösöre. Numret till Anticimex är 075-245 10 00. Det kostar inte dig som privatperson något att anlita dem eftersom det går på föreningens försäkring.