Ökade avgifter för 2023 6 november, 2022

Det rådande världsläget med ökad osäkerhet och inflation har nog inte undgått någon. Måndag 31 oktober hade Styrelsen det årliga budgetmötet tillsammans med vår ekonom från HSB MälarDalarna. Till mötet fick styrelsen ett budgetunderlag inför nästa år som vår ekonom tagit fram och som vi sedan arbetade med. Nedan följer en sammanfattning av det som framkom och de beslut som följer av detta.

Ökade kostnader

Många av föreningens kostnader ökar kraftigt i och med inflationen och världsläget. Det som ökar mest procentuellt är bland annat:

Räntekostnader (ca 500 %)
Kostnader för el (ca 150 %)
Värmekostnader (13 %)
Sophämtning (12 %)
Försäkringar (10 %)

Beslut om ökade avgifter
På grund av de stora kostnadsökningarna behöver vi höja avgifterna på ett flertal områden från och med 1 januari år 2023. I den första budgetuträkningen från vår ekonom hade vi ett minusresultat på ca 2,7 miljoner kronor. För att minska detta har styrelsen löst ett lån på ca 3,5 miljoner samt skjutit på icke-akuta åtgärder och underhåll. Efter att ha arbetat med budgeten och minskat underskottet rejält med dessa åtgärder kommer höjningsbehovet att se ut enligt nedan:

  • Kostnaden för el kommer att höjas från 1kr/kWh till 3 kr/kWh
  • Månadsavgiften för bostäderna kommer att höjas med ca 350-500 kr/bostad (10 %).
  • Hyresavgiften för samtliga garage, bilparkeringar och förråd höjs med 10-25 kr (10 %).*
  • Hyresavgiften för husvagnsparkering höjs med 150-250 kr (10 %).*

* Hyresavgifter
Dessa hyresavgifter kommer att höjas under våren år 2023, beroende på varje objekts uppsägningstid mm. Höjningen innebär att avgiften för garage höjs med 25 kr, carport och parkeringsplatser höjs med 15-20 kr och motorcykelgarage och förråd höjs med 10 kr/månad. Husvagnsparkeringen höjs med 150 kr för boende och 250 kr för utomstående. Separat information samt uppsägning och nya hyresavtal kommer att skickas ut från HSB MälarDalarna. Avtalsfrågor hänvisas till dem.

Sammanfattning
Trots de avgifts- och hyreshöjningar som vi nu tvingas göra så är vår förening relativt förskonad i och med att vi är lågt belånade och har en stabil ekonomi i grunden. Det är tyvärr inte ovanligt att föreningar måste höja avgifterna med 20 % under det rådande läget och det finns föreningar som har ett höjningsbehov på upp till 70 %.

Vi förstår trots det att den här informationen kan skapa mycket oro och många funderingar. Under medlemsmötet den 1 december ställdes frågor kring den här informationen och ökningen av avgifterna inför år 2023. Efter mötet kommer vi att skicka ut en kort sammanställning av det som berörts.