Lekplatserna klara! 1 september, 2020

Lekplatserna har rustats upp och fått nya lekredskap vilket är mycket uppskattat av de små och deras omgivning. Att det är olika på Södra och Norra gården är särskilt uppskattat.

Nytt på Norra gården
Nytt på Norra gården
Nytt på Södra gården
Nytt på Södra gården