Lägre kostnad för att ladda elbilar 10 maj, 2023

Med lägre elpriser sänks nu kostnaden för laddning av elbilar. Boende i föreningen får betala 3 kr/KWh med tagg och övriga får betala 5 kr/KWh med mobilapp.

Ladda ner Opigos app EVcore och beställ tagg nedan.

Via EVcore-appen finns all information samlad. Se faktisk förbrukning innevarande månad, mina betalningar och mina fordon. Laddningen startas enkelt med en RFID-tagg eller direkt i appen.