Kön till extraförråd kortas av 8 juli, 2023

Enligt de nya avtalsvillkoren för uthyrningsförråd är det endast tillåtet att hyra ett förråd per bostad. På senaste styrelsemötet togs beslut om att säga upp alla med flera extraförråd från och med årsskiftet.

Detta gäller inte det förråd som tillhör bostaden. De förråden heter ”Lägenhetsförråd”. Det är tillåtet att ha ett lägenhetsförråd och ett förråd som man hyr för 82,50 kr/månad samtidigt.

Kön till extraförråden är lång samtidigt som en del boende i föreningen har flera. Dessa har hyrts ut under en tid då det fanns gott om lediga förråd. De hyrdes ut med reservation för att man får lämna ifrån sig dem om kö skulle uppstå. De är nu uppsagda och de boende får lämna ifrån sig alla extraförråd utom ett senast vid årsskiftet.

Därmed får de som stått längst i kö äntligen hyra extraförråd senast från och med januari 2024. Kön försvinner inte men den kommer att kortas av betydligt.