Känner du dig störd av andra boenden? 7 juli, 2023

Störningar är inte endast ljud och buller utan en störning är också kränkande beteende eller andra påtryckningar från grannar / boenden i området. Styrelsen har ett ansvar och en skyldighet enligt lag att se till att ingen boende utsätts för störningar i en sådan grad att det kan vara skadligt för hälsan eller försämrar bostadsmiljön. Detta gäller alla störningar oavsett karaktär och vi vill därför uppmana dig att kontakta oss om du utsätts för en störning, påtryckning, upprepade beteenden som upplevs obehagliga eller liknande från grannar.