iLoq serviceläge 30 november, 2021

Låsets serviceläge kan användas vid tillträde av HSB eller entreprenörer.

På insidan av lägenhetsdörren på vredet finns en knapp märkt med ”ON” och ”OFF”.
När knappen är ställd i läge ”ON”, är låsets serviceläge aktiverat och kan låsas upp med en servicenyckel av HSB eller entreprenörer.
Om knappen är ställd i läge ”OFF”, är det enbart din nyckel som kan låsa upp.