Hundbajs och trädgårdsavfall 1 maj, 2021

Det förekommer en del hundbajs på föreningens gemensamma grönytor, ofta i anslutning till bostäderna. Detta ställer till problem för personalen när de klipper och trimmar gräset. Hundbajs ska naturligtvis plockas upp omgående.

Det händer också att trädgårdsavfall töms utanför uteplatsen, på de allmänna ytorna. Det finns kompost för trädgårdsavfall (gräs, grenar, jord osv) på Ängen, efter husvagnsparkeringen, och allt sådant ska slängas där.