HLR utbildningen var mycket uppskattad 2 oktober, 2019

Utbildningen i hjärt- och lunglivräddning (HLR) som genomfördes 24 oktober 2019 var mycket uppskattad. Kunde du inte detta datum men är intresserad av att styrelsen anordnar ett liknande tillfälle igen, skicka ett mail till annie@brflunden.net så att vi i styrelsen kan se hur stort intresset är. Skriv HLR i ämnesfältet på mailet.

Det är en stor trygghet för oss alla att så många som möjligt kan grunderna i HLR och har fått en genomgång av de hjärtstartare som inom kort kommer att placeras i båda källarkorridorerna. Hjärtstartarna kommer att placeras i anslutning till bokningstavlan. Det går naturligtvis att använda dem även om du inte har gått utbildningen, men det underlättar att ha fått en genomgång. HLR och hjärtstartare räddar liv!

Naturligtvis är det viktigt att vi berättar för våra barn och ungdomar att de inte får leka med hjärtstartarna. Fungerande utrustning på plats kan utgöra skillnaden mellan liv och död!