Gödsel till din trädgård 8 oktober, 2020

I gröna huset på Ängen har föreningen en hel del brunnet hönsgödsel i form av pellets. Brunnet innebär att det inte innehåller några frön eller liknande. Detta kan användas för att gödsla gräsmattor, rabatter osv. HSB kommer att använda detta när de gör sköter om vårt grönområde men som tidigare nämna kan även du som boende hämta lite gödsel om du behöver. Det är först till kvar som gäller och såklart endast för eget bruk.

Om du är intresserad kontakta Monika på telefon 0705572965 så kan hon låsa upp åt dig.