Asbest och renoveringar 15 oktober, 2020

I vissa av bostäderna kan det finnas kvar asbest från när bostaden byggdes, bland annat i golven/limmet under plastmattorna närmaste bottenplattan. Eventuellt kan det finnas asbest även i spackel och fogar i kakel. Det är varje enskild boendes ansvar att undersöka detta före en renovering påbörjas. Asbest som rivs upp kan finnas kvar i luften under väldigt lång tid och även ta sig genom ventiler mm till omkringliggande bostäder! För att få riva ut material innehållande asbest krävs särskilt tillstånd, utbildning och skyddsåtgärder. Miljövårdsverket skriver följande:

”När man bearbetar eller river ner material som innehåller asbest frigörs en stor mängd asbestfibrer som svävar i luften under mycket lång tid eftersom fibrerna är mycket lätta och tunna. Det är farligt att andas in asbestfibrer eftersom fibrerna kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar som till exempel cancer.” (källa: https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/)