Årsstämma 28 maj 2024 – Vi bjuder på smörgåstårta! 5 april, 2024

Var med och påverka ditt boende! Här finns fullmakt om du inte själv kan komma och vill att någon annan skall rösta åt dig på årsstämman.

Tolk för hörselskadade är beställd.

Vi skall ta beslut om en inkommen motion och nya stadgar samt välja styrelse och valberedning.

Årets föreningsstämma kommer att äga rum tisdagen 28 maj kl 19.00 i Brf Tågets samlingslokal Dolomiten som du finner på Dolomitvägen 60A, se bilden. Du har fått en separat kallelse till detta med senaste årsredovisningen och HSBs förslag till nya normalstadgar.