Extra föreningsstämma november 2023 09/06/2022 19:00