Felanmälan 25 januari, 2019

Telefon Växel: 010-303 27 00 vardagar kl 8.00-16.00
E-post: 07felanmalan@hsb.se
Hemsida: www.hsb.se/malardalarna

Vid elavbrott i bostaden kontakta styrelsen tel: 0700-555604

Vid akuta störningar eller pågående brott kontakta polisen!

Vid problem med TV eller bredband kontakta leverantören:
TV – Tele2 tel: 90 222
Bredband – Telenor tel: 020-222 222 
eller eventuellt annan leverantör som ni valt.