Bygglovet är nu klart!

Bygglovet för 5 år framåt är nu klart! Det gäller tillbyggnad flerbostadshus, uterum och trädgårdsbodar samt fasadändring inglasning balkonger och…

Asbest och renoveringar

I vissa av bostäderna kan det finnas kvar asbest från när bostaden byggdes, bland annat i golven/limmet under plastmattorna närmaste…

Sopsortering

Sopsorteringen är allas ansvar, alla som bor här är skyldiga att sopsortera. Se till att dörrarna till miljöbodarna (soprummen) stängs…

Släpkärra och högtryckstvätt

Styrelsen håller på att installera en ny lösning för att boka släpkärra och högtryckstvätt. Detta för att ni boende lättare…

!! Råttor i området !!

Det finns en del råttor i området just nu. Vi vill därför veta om du har sett någon och i…

Ta ner höga träd på uteplatsen!

Styrelsen kommer i slutet av oktober kontrollera samtliga uteplatser för att se att de sköts enligt de regler och stadgar…

Gödsel till din trädgård

I gröna huset på Ängen har föreningen en hel del brunnet hönsgödsel i form av pellets. Brunnet innebär att det…

Radonmätning

Under oktober kommer vi påbörja utplacering av dosor för radonmätning i 116 bostäder. Detta innebär att HSB huvudsakligen kommer att…

Visa fler nyheter