Sopsortering 15 oktober, 2020

Sopsorteringen är allas ansvar, alla som bor här är skyldiga att sopsortera. Se till att dörrarna till miljöbodarna (soprummen) stängs ordentligt efter er. Vi vill inte mata de otäcka råttorna så att de blir ännu större!