Ring polisen vid misstanke… 5 september, 2021

Kontakta polisen, inte styrelsen, vid misstanke om att obehöriga rör sig i vårt område och utför olagliga handlingar. Styrelsen kan av säkerhetsskäl inte agera i sådana ärenden, det är polisens sak.