Rabatt på avgiften för övernattningsrummet 28 februari, 2020

Övernattningsrummet kostar 200 kr per dygn att hyra. Den som hyr det under en hel vecka får 400 kr i rabatt och betalar nu endast 1000 kr enligt beslut på senaste styrelsemötet 13 februari. Hyrs övernattningsrummet under två veckor blir kostnaden därmed 2000 kr osv.