Kalla lägenheter 11 februari, 2023

Vi har återigen haft en period med låga inomhustemperaturer i vissa av föreningens bostäder. Vi vill därför påminna om att alla ärenden rörande låga temperaturer inomhus ska felanmälas till HSB. Då kommer ärendet rätt med en gång och ni kommer att få hjälp snabbare.

Innan du felanmäler en inomhustemperatur under 20 grader ska du kontrollera att spaltventilerna är öppna (de avlånga kanalerna som sitter över fönstren. De är med och styr ventilationen i hela bostaden). Se mer om detta på vår hemsida under ”Om boendet” och ”Så fungerar det”. Du kan också behöva byta lister kring fönster och dörrar innan du felanmäler. Se till att inga möbler står framför radiatorerna/elementen.

Tänk på att värmesystem behöver ställa om när vädret växlar. Detta gör att inomhustemperaturen ofta är lite kallare under några dagar innan den har anpassat sig. Felanmäl därför först efter att det har varit kallt under 4-5 dagar.

Vid kontroll av kalla lägenheter har det visat sig att luftflödet har varit felinställt i vissa av dem. Detta är snabbt åtgärdat och det är därför viktigt att du gör din felanmälan direkt till HSB.