Träd och buskar får högst nå nederkanten på andra våningens fönster! 21 juni, 2020

Boende med trädgård erbjuds nu hjälp att ta ner stora buskar och träd i samband med att HSB gör det på föreningens gemensamma mark. Kostnad ca 3.000 kr och gratis bortforsling om ni beställer arbetet så att det kan utföras i samband med nedtagning av de gemensamma thujorna / cypresserna.

Kontakta HSB via växelnr 010-3032700 för att beställa arbetet. Det går också att anlita dem för att klippa häckar och gräsmattor om man inte har möjlighet att göra detta själv.

OBS! Det är inte tillåtet att ha buskar eller träd som är högre än nederkanten på andra våningens fönster. Det är varje boendes ansvar att se till att träd och buskar sköts och inte växer sig högre än så. Ni bestämmer såklart själva vilket företag ni ska anlita för arbetet om ni inte vill använda er av HSB.