Beställ borttag av buskar senast 31 juli! 4 juli, 2024

Om du har buskar på framsidan som du inte vill ha kvar kan du kontakta styrelsen eller vicevärden här senast 31 juli så kan de tas bort och ersättas av gräs utan kostnad. Efter detta datum kommer inte fler borttag av buskar att beviljas.

Detta gäller endast buskar i direkt anslutning till uteplatsen på framsidan. Buskarna som leder fram till postlådorna får ej tas bort.

Fram till dess att buskarna avlägsnats har du själv ansvar för att sköta dem.