Bastun avstängd tills vidare 21 december, 2022

På grund av rådande elbrist samt det höga elpriset har styrelsen beslutat att försöka minska våra elkostnader genom
att stänga vår gemensamma bastu tills vidare.