Säkra upp din rätt att använda trädgården! 20 juni, 2020

Alla boende med en grönyta i anslutning till sin bostad ska skriva under ett avtal om rätten att utnyttja denna. Avtalet ger de boende rätt att använda grönytan trots att den juridiskt sett ägs av föreningen. Utan detta avtal har föreningen rätt att nyttja grönytan på valfritt sätt juridiskt. T.ex. kan styrelsen besluta att riva befintligt uterum om så önskas utan att de boende har något att säga till om.
Om du inte redan gjort det, vänligen skriv under detta och lämna in till styrelsen / förvaltaren snarast! Du behöver inte bifoga bilder i avtalet. Det går bra att lämna avtalet i den låsta brevlådan på Torpet.