December avgiftsfri månad 9 oktober, 2023

Föreningens ekonomi är mycket god! Därför blir december månad avgiftsfri för samtliga bostäder. Ekonomin har gått väsentligt bättre än prognoserna i början av året antydde då man förutspådde höga avgifter främst för el. Med nytt elavtal har kostnaderna blivit lägre än beräknat och därtill har föreningen fått statligt elstöd på nära 350 000 kr. Därmed har vi fått ett ekonomiskt överskott som vi jämnar ut på detta sätt.