Arbete på loftgångarna från må 17 juni 11 juli, 2023

Häggströms Glas&Fog kommer att utföra fogrenovering på samtliga loftgångar med början måndag 17 juli samt fogrenovering på övriga husfasader.

Därutöver kommer de att utföra plåtarbeten runt förrådsdörrarna på andra våningen.