Känner du dig störd av andra boenden? 7 oktober, 2020

Störningar är inte endast ljud och buller utan en störning är också kränkande beteende eller andra påtryckningar från grannar/boenden i området. Styrelsen har ett ansvar och en skyldighet enligt lag att se till att ingen boende utsätts för störningar i en sådan grad att det kan vara skadligt för hälsan eller försämrar bostadsmiljön. Detta gäller alla störningar oavsett karaktär och vi vill därför uppmana er alla att kontakta oss om ni utsätts för en störning.