Nyheter

Hjärtstartare – för att rädda liv!

Viktigt att du vet var våra hjärtstartare finns då någon behöver hjälp! De ger automatiskt instruktioner när man startar dem. De finns i våra två källare i anslutning till bokningstavlorna…

HLR utbildningen var mycket uppskattad

Utbildningen i hjärt- och lunglivräddning (HLR) som genomfördes 24 oktober 2019 var mycket uppskattad. Kunde du inte detta datum men är intresserad av att styrelsen anordnar ett liknande tillfälle igen,…

Föreningen har investerat i smågräv

De yngre grävmaskinisterna inom föreningen har länge klagat på sin leksituation. Det gick så pass långt att de gamla maskinerna blev lämnade ståendes i sandtaget antagligen i ren protest. Efter…