Nyheter

Hyresavgiften för Torpet tas bort

Styrelsen har tagit beslut om att ta bort den nuvarande hyresavgiften för Torpet. Dock krävs det fortfarande att ett avtal skrivs under innan lokalen lånas ut. Som framgår av avtalet…

Rabatt på avgiften för övernattningsrummet

Övernattningsrummet kostar 200 kr per dygn att hyra. Den som hyr det under en hel vecka får 400 kr i rabatt och betalar nu endast 1000 kr enligt beslut på…

Hjärtstartare – för att rädda liv!

Viktigt att du vet var våra hjärtstartare finns då någon behöver hjälp! De ger automatiskt instruktioner när man startar dem. De finns i våra två källare i anslutning till bokningstavlorna…

HLR utbildningen var mycket uppskattad

Utbildningen i hjärt- och lunglivräddning (HLR) som genomfördes 24 oktober 2019 var mycket uppskattad. Kunde du inte detta datum men är intresserad av att styrelsen anordnar ett liknande tillfälle igen,…

Föreningen har investerat i smågräv

De yngre grävmaskinisterna inom föreningen har länge klagat på sin leksituation. Det gick så pass långt att de gamla maskinerna blev lämnade ståendes i sandtaget antagligen i ren protest. Efter…