Nytt avtal om pool i trädgården 28 juni, 2019

Historiskt har styrelsen nekat samtliga boenden att ha en uppblåsbar pool/bubbelpool i trädgården i anslutning till bostaden. Anledningarna till detta har med största sannolikhet varit att de trädgårdar som vi som bostadsinnehavare nyttjar inte är vår privata egendom utan marken tillhör föreningen. Det innebär att föreningen har ett stort ansvar för dessa grönytor, säkerhet osv i anslutning till dem. Som bostadsinnehavare har du endast nyttjanderätt till marken.

Vi har dock börjat tänka om då vi fått ett flertal frågor om detta. Vi tycker att det är viktigt att du som boende trivs och mår bra i föreningen och har därför upprättat ett avtal som gör det möjligt för den som vill att ha en portabel pool i trädgården i anslutning till sin bostad. Vissa regler finns kring detta, kontakta styrelsen om du är intresserad så informerar vi om vad som gäller enligt avtalet.