Nytt avtal om pool i trädgården -Brf Lunden

Nytt avtal om pool i trädgården 28 juni, 2019

Vi tycker att det är viktigt att du som boende trivs och mår bra i föreningen och har därför upprättat ett avtal som gör det möjligt för den som vill att ha en portabel pool i trädgården i anslutning till sin bostad. Vissa regler finns kring detta. Kontakta styrelsen om du är intresserad så informerar vi om vad som gäller enligt avtalet.

De trädgårdar som vi som bostadsinnehavare nyttjar inte är vår privata egendom utan marken tillhör föreningen. Som bostadsinnehavare har vi endast nyttjanderätt till marken. Det innebär att föreningen har ett stort ansvar för dessa grönytor, säkerhet osv i anslutning till dem. Det är därför ett avtal måste finnas.