Föreningen köper tätningslister åt alla 8 oktober, 2020

Tätningslister är något som varje boende själv har ansvar för och inget som styrelsen i normala fall tillhandahåller. Just nu arbetar vi dock med ett flertal energibesparingsfrågor. Vid senaste styrelsemötet kom vi därmed fram till att vi ska köpa in tätningslister för fönster och altandörr till samtliga bostäder. Detta görs endast som en engångshändelse med motivering att det kommer bespara föreningen energikostnader.

Inköpet är inte klart ännu men när det är klart kommer alla boende kunna hämta tätningslister på Torpet under expeditionstiden. Vi kommer att mäta upp hur mycket som behövs till varje bostad och det kommer att räcka till alla. Ni som redan hämtat lister får själva mäta upp hur mycket ni har kvar att täta. Listerna får var och en montera upp på egen hand.