Ta ner höga träd på uteplatsen! -Brf Lunden

Ta ner höga träd på uteplatsen! 8 oktober, 2020

Styrelsen kommer i slutet av oktober kontrollera samtliga uteplatser för att se att de sköts enligt de regler och stadgar som finns i föreningen. Är problemen inte åtgärdade vid denna kontroll kommer vi att gå vidare med detta, eftersom det är vår skyldighet som styrelse.

Du kan förlora din rätt att nyttja uteplatsen!
Träd och buskar får inte vara högre än nederkanten av andra våningens fönster. Även om ni gillar lummiga trädgården så är detta alltså ett brott mot de ordningsregler som finns och träden måste beskäras. Under §5 i ordningsreglerna finns följande att läsa:

”Gräsmattan är en nyttjanderätt, som nämnt under §3, vilket innebär att bostadsrättshavaren inte äger den utan förvaltar den av föreningen.” och ”Det är inte tillåtet att ha högt växande träd på uteplatserna i anslutning till bostaden. […] Träd ska underhållas i form av beskärning med jämna mellanrum, minst var tredje till var femte år. Detta ansvar ligger på bostadsrättshavaren.”

Du kan, enligt Bostadsrättslagen 7 kap §18, förlora rätten att använda uteplatsen om du bryter mot ordningsreglerna. Att vid upprepade tillfällen bryta mot de regler och de stadgar som finns i föreningen kan också leda till att du förlorar rätten att bo i föreningen och tvingas sälja din bostad. HSB kan ta ner eller beskära dina träd mot en kostnad. Du kan också anlita vilka andra företag som helst som är auktoriserade för detta, bara det utförs.