Släpkärra och högtryckstvätt 15 oktober, 2020

Styrelsen håller på att installera en ny lösning för att boka släpkärra och högtryckstvätt. Detta för att ni boende lättare ska kunna boka dessa saker med kortare varsel och utan att behöva besöka Torpet. Tills detta är klart bokas släpkärra och högtryckstvätt fortfarande via expeditionstiden på Torpet.

Den nya lösningen innebär att släpkärran och högtryckstvätten bokas via samma system som ni idag bokar tvättstugan. Det innebär också att regler för detta kommer att införas i ordningsreglerna. Det är MYCKET viktigt att var och en läser ordningsreglerna innan ni lånar släpkärran. Det är också av stor vikt att du besiktar släpkärran innan du lånar den, vid skador kommer den som senaste lånade släpkärran att belastas för detta. Upptäcker du en skada ska du rapportera den FÖRE du börjar använda släpkärran.