Radonmätning -Brf Lunden

Radonmätning 19 september, 2021

Under oktober kommer HSB påbörja utplacering av dosor för radonmätning i våra bostäder. Detta innebär att HSB huvudsakligen kommer att behöva tillgång till alla bostäder på markplan och i våra källare. Mer info kommer från HSB.

Detta har blivit ett år försenat på grund av restriktionerrna för pandemin.