Parkeringsböter stoppade tillfälligt 19 juni, 2019

Under årets föreningsstämma diskuterade vi mycket kring parkeringarna och hur vi kan ska kunna behålla ordning och reda på parkeringarna utan att behöva bötfälla någon boende. Anledningen till att Qpark under den senaste tiden varit mer aktiv i sin bevakning av den normala 24timmars-regeln (som inte är beslutad av styrelsen utan gäller på alla parkeringarna utan annan tidsangivelse) är för att vi i styrelsen har fått in ett flertal klagomål rörande parkeringarna, avställda bilar, skrotbilar, överfulla parkeringar osv. Då vi får in sådana klagomål behöver vi agera! Att Qpark varit mer aktiva har varit ett sätt att försöka förbättra situationen på parkeringen.

Då den extra bevakningen av bilarna ställt till beskymmer för oss boende har styrelsen nu beslutat att tillfälligt stoppa all bötfällning av bilar (skrotbilar, avställda bilar osv kommer fortfarande bötfällas naturligtvis) på parkeringen. På innergårdarna gäller samma regler som alltid – parkering är förbjudet och endast tillfällig och kortvarig på- och avlastning är tillåtet. Bötfällning på innergårdarna kommer fortsätta som vanligt.

Då detta är en tillfällig lösning önskar vi få in andra förslag från dig som boende kring hur vi skulle kunna förbättra situationen på pakeringarna. Hur gör vi för att undvika att obehöriga långtidsparkerar, använder våra parkeringsplatser för förvaring och avställda bilar osv? Hur frigör vi fler parkeringsplatser? Skicka in förslag på lösningar till annie@brflunden.net eller lämna som skriftligt förslag till vicevärden på Torpet. Nästa styrelsemöte kommer hållas i augusti och då kommer frågan att behandlas igen.