Ny förvaltare 5 september, 2021

Det ingår i förvaltarens jobb att hjälpa oss boende. Kom ihåg att alltid ringa till förvaltaren först innan du ringer till någon i styrelsen.

Vi kommer att få en ny förvaltare. Fram tills vi vet vem detta blir kommer förvaltare Johan Kjellin att vikariera hos oss. Johan har telefonnummer 010-303 2798 och epost johan.kjellin1@hsb.se. Du kan också ringa till HSBs växel via 010 303 27 00 om du har några frågor. Förvaltaren är anställd för att hjälpa medlemmarna och styrelsen och har dessutom hand om fastighetsfrågor, underhåll och besiktningar.