Ny förvaltare -Brf Lunden

Ny förvaltare 5 juni, 2022


Vår förvaltare Johan Kjellin slutar och ersätts av Per-Gunnar Tolsheden, kallad Pege, som tidigare vikarierat här. Pege nås via epost per-gunnar.tolsheden@hsb.se eller på telefon 010 3032824.

OBS! Om du inte får tag i Pege via hans direktnummer – ring till HSBs växel tel 010-303 2700 och be dem lämna ett meddelande till honom!

Förvaltaren är anställd för att hjälpa medlemmarna och styrelsen och har dessutom hand om fastighetsfrågor, underhåll och besiktningar.

Förvaltaren har mandat att besluta om renovering och nybygge i enkla ärenden som följer reglerna.
Man kan då snabbt få beslut och påbörja sitt arbete eftersom man inte måste vänta på nästa
styrelsesammanträde. Kontakta förvaltaren direkt för frågor och ansökan om renovering.